STVK

 

HIFK Gymnastics etsii kilpavoimistelun valmennuspäällikköä

25.10.2021

Kilpavoimistelun valmennuspäällikön tehtävänkuvaus

Valmennuspäällikkö johtaa HIFK Gymnastics ry:n kilpavoimistelun kehitystyötä ja toteutusta seuran arvoihin perustuen. HIFK Gymnasticsin lajit ovat naisten ja miesten telinevoimistelu sekä TeamGym. Valmennuspäällikkö vastaa seuran yhteisen kilpavoimistelun valmennuslinjan ja voimistelijan polun luomisesta ja jalkauttamisesta. Kilpavoimistelun valmennuspäällikkö toimii yhteistyössä toiminnanjohtajan, seuran lajivastaavien (NTV, MTV, TG) sekä harraste- ja oheistoiminnan valmennuspäällikön kanssa.

Valmennuspäällikkö valmistelee ehdotukset seuran kilpatoiminnan ja -ryhmien resursoinniksi ja vastaa kilpa- ja huippu-urheilutoiminnan laadusta ja sen kehittämisestä. Valmennuspäällikkö huolehtii esihenkilönä valmentajien tuesta, arjen organisoinnista ja osaamisen kehittämisestä. Tehtävään voi kuulua valmentamista. Lopullinen työnkuva määräytyy henkilön osaamisen mukaan.

Valmennuspäällikön vastuulle kuuluvat muun muassa seuraavat tehtävät:

 • Voimistelutoiminnan päälinjaukset
 • Arvopohjaisen toimintakulttuurin kehittäminen
 • Asiantuntijatoiminnan integrointi valmennusjärjestelmään
 • Valmentajien ohjaus ja tuki, esihenkilönä toimiminen
 • Valmentajien osaamisen kehittäminen
 • Kilpa- ja huippu-urheilutoiminnan laatu ja sen kehittäminen
 • Seuran laatujärjestelmä (Tähtiseura, huippu-urheiluosio)
 • Johtoryhmätyöskentely (Muut osallistujat: lajivastaavat NTV, MTV, TG, harraste- ja oheistoiminnan valmennuspäällikkö ja toiminnanjohtaja)
 • Yhteistyö voimisteluliiton ja muiden sidosryhmien kanssa
 • Valmentaminen.

Hakijalta odotamme

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja/tai usean vuoden käytännön kokemusta vaativista valmennustehtävistä kilpa- ja huippuvoimistelun tai kilpa- ja huippu-urheilun parissa. Tehtävässä onnistumiseen vaikuttaa eri voimistelulajien ymmärrys ja vahva muutosjohtamiskyky sekä ensiluokkaiset esihenkilö- ja yhteistyötaidot. Tehtävän menestyksellisen hoitaminen edellyttää taitoa ja halua kehittää eteenpäin seuran valmennustoimintaa.

Odotamme valmennuspäälliköltä vahvaa sitoutumista ja johtamista seuran arvoihin perustuen: yhdessä, yhteistyössä ja vastuullisesti. Odotamme myös tavoitteellisuutta, tehokasta organisointikykyä ja halua toimia tiiviissä yhteistyössä seurajohdon, työntekijöiden sekä eri sidosryhmien kanssa.

Tarjoamme sinulle

Tarjoamme mielenkiintoisen työn juuri valmistuneessa Olympiavalmennuskeskus Urheassa, Kisahallissa ja Liikuntamyllyssä. Seuralle on valmistumassa tulevaisuudessa myös oma voimistelusali Garden Helsinkiin. Hallituksen puheenjohtaja toimii esihenkilönäsi. Toiminnanjohtaja, harraste- ja oheistoiminnan valmennuspäällikkö sekä lajivastaavat ovat päivittäisen työsi tukena. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittyä ja kouluttautua eteenpäin urallasi.

Noudatamme valmennuksessamme Suomen Voimisteluliiton eettisiä periaatteita. Tavoitteemme on olla suomalaisen voimistelun suunnannäyttäjä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, valmennuspäällikön roli sovitaan määräaikaiseksi
Työsuhde: kokopäiväinen 37,5 h/vko
Työaika: Työ sisältää ilta- ja ja viikonlopputyötä
Koeaika: 6 kk
Tehtävä alkaa: Sopimuksen mukaan.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Toivomme vapaamuotoisia hakemuksia palkkatoiveineen ja ansioluetteloineen 7.11.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: puheenjohtaja@hifkgymnastics.fi

Varaamme mahdollisuuden kutsua potentiaalisia hakijoita osallistumaan seuran organisoimalle (palkalliselle) testi-/tutustumisjaksolle. Paikka voidaan täyttää heti sopivan henkilön löydyttyä.

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Piia-Noora Kauppi puheenjohtaja@hifkgymnastics.fi
Toiminnanjohtaja Hannu Sipilä toiminnanjohtaja@hifkgymnastics.fi tai puh: +358 50 3405670

 

HIFK Gymnastics ry on Helsingin suurin telinevoimistelu- ja TeamGym-seura. Kanssamme voimistelee lähes 2000 lasta, nuorta ja aikuista. Telinevoimistelun ja TeamGymin kilpatoimintaan osallistuu noin 350 voimistelijaa yli 30 ryhmässä. Valmennustiimiimme kuuluu 17 päätoimista valmentajaa ja noin 50 tuntitoimista valmentajaa/ohjaajaa. Olemme Suomen Voimisteluliiton jäsen.

fb: @hifkgymnastics
ig: hifkgymnastics

 

Coaching Director in Competitive Gymnastics

The Coaching Director will lead the competitive gymnastics development and implementation of HIFK Gymnastics ry, adhering to the club’s values. HIFK Gymnastics’ disciplines include artistic gymnastics for women and men as well as TeamGym. The Coaching Director will be in charge of creating and putting into practice of a concerted coaching policy and gymnast’s career path for the competitive gymnastics team. The Coaching Director in Competitive Gymnastics will work in cooperation with the club’s Executive Director, Discipline Managers (WAG, MAG, TeamGym), and the Coaching Director of Recreational Gymnastics and Auxiliary Activities.

Responsibilities of the Coaching Director will include preparing budget proposals for the club’s competitive activities and groups, and the quality and development of elite sports activities. As a supervisor to the coaches, the Coaching Director will give them support, organise their daily activities, and develop their expertise. Tasks may include practical coaching. The final job content will be defined based on the chosen person’s skillset.

Tasks for the Coaching Director may include, for example:

 • Defining the main principles for gymnastics strategy
 • Developing a value-based operational culture
 • Guidance and support for the coaches, acting as supervisor
 • Developing the coaches’ skillset
 • Quality control and development in competitive and elite sports activities
 • Participating in coaching
 • Integrating expert activities into the coaching system
 • The club’s quality system (Tähtiseura, elite sports subarea)
 • Management Group work (other participants: Discipline Managers, Coaching Director for Recreational Gymnastics and Auxiliary Activities, and the Executive Director)
 • Acting as an expert in the club’s Board of Directors
 • Cooperating with the Finnish Gymnastics Federation and other stakeholder groups.

What we expect from you

The task requires a suitable higher education degree and/or several years of practical experience in advanced coaching of competitive and elite gymnastics or competitive and elite sports. A successful Coaching Director has a deep understanding of different gymnastics disciplines, strong expertise in change management, and first-class supervision and cooperation skills. To do this job successfully, you must possess the ability and motivation to further develop and improve the club’s coaching operations.

We expect strong commitment and management with adherence to the club’s values: together, in cooperation, and with accountability. We also expect a goal-oriented mindset, effective organisational skills, and motivation to work in close cooperation with the club management, employees, and different stakeholder groups.

What we offer you

We offer an interesting job at the newly built Olympic Training Center Urhea, Töölö Sports Hall, and Liikuntamylly. In the future, we are also building our own gymnastics hall called Garden Helsinki. The Chairman of the Board will be your supervisor; the Executive Director, the Coaching Director of Recreational Gymnastics and Auxiliary Activities, and the Discipline Managers will support you in your daily work. We offer you an opportunity for personal development and further qualification for your career.

In our coaching activities, we adhere to the ethical principles of the Finnish Gymnastics Federation. Our aim is to be a trendsetter in Finnish gymnastics.

Job details

Duration of the task: permanent employment; the role as Coaching Director will be fixed-term
Employment: full-time, 37.5 hours per week
Working hours: The work includes working in evenings and weekends
Trial period: 6 months
The work starts: To be agreed on.

Details on how to apply for the job

We wish to receive informal applications via e-mail by November 14, 2021 to the address: puheenjohtaja@hifkgymnastics.fi

We reserve the right to invite promising applicants to participate in a (paid) testing/introductory period organised by the club. The position may be filled as soon as we have found a suitable person.

Additional information

Chairman of the Board, Piia-Noora Kauppi puheenjohtaja@hifkgymnastics.fi  Executive Director, Hannu Sipilä toiminnanjohtaja@hifkgymnastics.fi or tel: +358 50 3405670

 

HIFK Gymnastics ry is the largest artistic gymnastics and TeamGym club in Helsinki. Almost 2,000 children, youth, and adults engage in gymnastics with us. Our competitive artistic gymnastics and TeamGym activities host about 350 gymnasts in more than 30 groups. Our coaching team includes 17 full-time coaches and about 50 hourly-paid coaches/instructors. We are a member of the Finnish Gymnastics Federation.

fb: @hifkgymnastics
ig: @hifkgymnastics