STVK

 

Kilpa- ja harrastekilpavoimistelun ehdot

Yleistä

HIFK Gymnastics ry. ei tavoittele taloudellista voittoa. Kaikki HIFK Gymnasticsin kausimaksu- ja jäsenmaksutulot käytetään voimistelun kustannusten maksamiseen.

Rekisteröityjältä edellytettävä toiminta

HIFK Gymnasticsin toimintaan mukaan ilmoittautuva voimistelija (alaikäisen huoltaja) rekisteröityy asianmukaisesti jäsenrekisteri myClubiin, kirjaa kaikki tarvittavat tiedot oikeellisesti ja vastaa niiden sisällöstä. Ilmoittautuja sitoutuu noudattamaan HIFK Gymnasticsin ja Suomen Voimisteluliitto ry:n sääntöjä ja ohjeita. Ilmoittautuja sitoutuu maksamaan ilmoittautumiseen liittyvän kausi- tai kuukausimaksun ja jäsenmaksun eräpäivään mennessä. Maksamattomat ja eräpäivän jälkeen maksetut laskut toimitetaan tarvittaessa perintätoimiston käsiteltäviksi, mistä voi aiheutua kuluja.

Kilpavoimistelijat

Kilpa-, esikilpa- tai harrastekilpavoimistelijat (tässä tekstissä kilpavoimistelijat) maksavat seuralle kuukausimaksua. Kuukausimaksun suuruus määräytyy voimistelijan joukkueen tai ryhmän harjoitusmäärän mukaisesti, vaikka voimistelija ei kävisikään kaikissa harjoituksissa. Kuukausimaksu maksetaan 11 kertaa vuodessa. Heinäkuun toiminta sisältyy kesäkuun maksuun.

Kilpavoimistelijoiden irtisanoutumisaika on vähintään yksi kuukausi. Irtisanoutuminen eli harrastuksen lopettaminen astuu voimaan aikaisintaan ilmoituskuukautta seuraavan kalenterikuukauden lopussa. Ilmoitus lopettamisesta tehdään sähköpostitse toiminnanjohtajalle ja kilpavoimistelun valmennuspäällikölle. Esimerkki: sähköposti-ilmoitus lopettamisesta annetaan marraskuun 30. päivä. Velvollisuus maksaa kuukausimaksua ja oikeus osallistua toimintaan loppuvat joulukuun 31. päivä.

Edellisestä poiketen TeamGymissä kilpavoimisteluun sitoudutaan puolen vuoden kaudeksi kerrallaan (maksuvelvollisuus jatkuu 31.12. tai 30.6. asti), kun lopettamisilmoitus annetaan vähintään 1 kk ennen. Mikäli lopettamisilmoitusta ei anneta, harrastus jatkuu automaattisesti seuraavan kauden loppuun.

Kesken maksukauden lopettaneelle kilpavoimistelijalle ei palauteta kausimaksua tai jäsenmaksua.

Kuukausimaksusta saa lääkärintodistusta vastaan hyvityksen loukkaantumisen tai sairauden aiheuttaman sairausloman ajalta yli kuukauden ylittävältä osalta, mikäli voimistelija ei käy lainkaan harjoituksissa. Mikäli voimistelija osallistuu harjoitteluun osittain, kausimaksu peritään täysimääräisenä.

Kilpavoimistelijat sitoutuvat osallistumaan oman ryhmän tai joukkueen kausisuunnitelman mukaisiin kilpailuihin ja leireihin sekä Suomen Voimisteluliiton valmennusryhmien leireille.

Kilpailujen osallistumismaksut ja muut kulut peritään voimistelijalta täysimääräisesti, mikäli voimistelija tai huoltaja ei ole ilmoittanut poisjäännistä sähköpostitse tai muuten kirjallisesti omalle valmentajalle vähintään 48 tuntia ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Jos voimistelija on jo ilmoitettu kilpailuun, voidaan osallistumismaksu ja tuomarimaksu hyvittää vain, mikäli voimistelija toimittaa lääkärintodistuksen viimeistään kilpailua seuraavana arkipäivänä. Tällöin maksettavaksi jää kilpailun järjestäjän mahdollisesti laskuttama peruutuskulu.

Jos voimistelija on ilmoitettu leirille tai muuhun vastaavaan maksulliseen tapahtumaan, voidaan osallistumismaksu hyvittää vain, mikäli voimistelija toimittaa lääkärintodistuksen viimeistään leiriä seuraavana arkipäivänä. Tällöin maksettavaksi jää leiripaikan, kuljetusyhtiön tai muun toimijan mahdollisesti perimä peruutuskulu.

Muut kuin terveydelliset syyt eivät oikeuta maksuhyvitykseen kilpailujen, leirien ja muiden tapahtumien osalta.

Mikäli harjoitusta ei voida järjestää HIFK Gymnasticsista riippumattomasta syystä (esim. harjoitustilat ovat urheilu- tai muun tapahtuman käytössä), kausimaksua ei palauteta tai hyvitetä. HIFK Gymnastics pyrkii järjestämään korvaavan harjoituskerran peruutetun harjoituksen tilalle.

Kilpavoimistelijat (alaikäisten osalta huoltajat) ovat velvollisia hankkimaan ja maksamaan tarvitsemansa kilpailulisenssin ja vakuutuksen sekä osallistumaan talkoisiin seuran omien kilpailujen tai muiden tapahtumien järjestämiseksi. Mikäli kilpavoimistelijan perheestä kukaan ei osallistu talkoisiin, on huoltaja velvollinen maksamaan seuran hallituksen päättämän talkoomaksun.

Muiden seurojen tai Suomen Voimisteluliiton järjestämät kilpailut ovat osallistujille maksullisia. Järjestäjän perimän maksun lisäksi HIFK Gymnastics laskuttaa tuomarimaksun 20 €/kilpailu. HIFK Gymnasticsin itse järjestämistä kilpailuista ei peritä osallistumis- tai tuomarimaksua.

Voimistelijalta voidaan poistaa oikeus osallistua harjoituksiin, mikäli kausimaksuja tai muita maksuja on osittain tai kokonaan maksamatta eräpäivän jälkeen.

Laskun maksamatta jättämisestä tai eräpäivän jälkeen maksamisesta aiheutuneet maksuhuomautus- ja perintäkulut sekä viivästyskorot (vast.) jäävät aina voimistelijan (alaikäisen osalta huoltajan) maksettavaksi.