STVK

 

Vastuullisuus

HIFK Gymnastics on vastuullinen urheiluseura. Tarjoamme kaikille mahdollisuuden osallistua seuran toimintaan ja nauttia liikunnan ilosta. Rakennamme monipuolisia voimistelijan polkuja perheliikunnasta senioreihin asti. Takaamme mahdollisuuden harrastaa harraste-, harrastekilpa-, kilpa- ja huippu-urheilua.

Toimintamme on tasa-arvoista ja yhdenvertaista. Ihmisten erilaisuus ja moninaisuus on rikkaus ja mahdollisuus kehittää toimintaa entistä paremmaksi.

Haluamme varmistaa kaikille HIFK Gymnasticsin jäsenille hyvän ja turvallisen ympäristön. Emme hyväksy kiusaamista tai epäasiallista kohtelua missään tilanteessa. Kaikilla on oikeus kunnioittavaan kohteluun. Sitoudumme toimimaan urheilun eettisten periaatteiden mukaisesti ja tukemaan vastuullisuustyötä laajemmin urheiluyhteisössä.

HIFK Gymnasticsissa arvostetaan hyviä tapoja, liikunnan eettisiä arvoja ja reilun pelin periaatteita. Sitoudumme ehkäisemään epäasiallista käyttäytymistä, urheiluhuijauksia, lahjontaa, häirintää ja nikotiinituotteiden käyttöä. Lasten kasvua tuetaan koko seuran yhteistyöllä. Toimimme seuran arvojen mukaisesti yhdessä, vastuullisesti ja tavoitteellisesti.

Valmennuksen muun seuratoiminnan periaatteet

Turvallinen toimintaympäristö

  • Voimistelussa huomioidaan kaikkien oikeus psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen turvallisuuteen.
  • Harjoitus- ja kilpailu- ja työolosuhteet ovat turvallisia voimistelijoille, valmentajille ja seuran muille toimijoille.
  • Nollatoleranssi epäasialliselle käyttäytymiselle.
  • Työntekijöiden ja vapaaehtoistoimijoiden
   rikostaustaotteet tarkistetaan ennen työsuhteen
   alkamista.
  • Työntekijät ja vapaaehtoiset perehdytetään seuran
   toimintaan.
  • Epäonnistumiset hyväksytään.
  • Päihteettömyys.
  • Seuran pelisäännöistä viestitään työntekijöille, voimistelijoille ja vanhemmille nettisivuilla.
  • Olympiakomitean Reilu Peli – urheiluyhteisön eettiset periaatteet.
  • Suomen Voimisteluliiton Turvallisesti Voimistelussa -ohje.
  • Kaikki valmentajat ja ohjaajat suorittavat Et ole yksin -verkkokoulutuksen
  • Vastuullisen valmentajan verkkokoulutus
  • Epäkohtiin puututaan ja virheellinen toiminta korjataan.
  • HIFK Gymnastics on luonut pelisäännöt voimistelijoille, ohjaajille ja valmentajille sekä vanhemmille. Pelisäännöillä varmistetaan reilu ja odotusten mukainen toiminta kaikille jäsenille.
  • Seuran henkilöstö on laatinut yhdessä omat pelisäännöt harrastevoimistelun ohjaus- ja valmennustoiminnalle. Sääntöjä tarkastellaan vuosittain.

Toimintamalli epäasiallisen käyttäytymisen käsittelyssä

 • Paras tilanne on, kun kaikki toimijat koulutetaan ja he sisäistävät oikeat toimintatavat. HIFK Gymnastics viestii selkeästi toiminnan arvoista ja siitä mikä seurassa on ja ei ole sallittua. Viestimme myös siitä, mitä tehdään epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisemiseksi ja kenelle voi raportoida epäasiallisesta käytöksestä ja miten seura käsittelee tapauksia.
 • Suurin osa epäasiallisesta käytöksestä saadaan selvitettyä ottamalla asia puheeksi heti. Asianomaiset keskustelevat keskenään asian läpi. Alaikäisten huoltajat voivat olla myös mukana.
 • Jos asia ei ratkea puheeksi ottamisella, siirrytään sovitteluun. HIFK Gymnasticsissa voi olla yhteydessä kilpa- tai harrastevoimistelun valmennuspäällikköön ja toiminnanjohtajaan. Voit myös jättää nimettömän palautteen.
 • Mikäli ongelma ei ole ratkaistavissa sovittelulla tai se ei siitä huolimatta ratkea tai tapaukseen liittyy selkeitä pelisääntöjen, seuran sääntöjen tai lakien rikkomuksia, edetään jatkotoimenpiteisiin, joita ovat seuran sääntöjen mukainen kurinpitomenettely, yhteydenotto poliisiin, lastensuojeluun tai työnantajan kurinpitovallan käyttäminen ja yhteydenotto Suomen Voimisteluliittoon ja sen kurinpitoelimeen.

Jos kohtaat epäasiallista käyttäytymistä seurassamme, ota yhteyttä toiminnanjohtaja Hannu Sipilään, kilpavoimistelun valmennuspäällikköön Lyova Harutyunyaniin tai harrastevoimistelun valmennuspäällikkö Sanni Mäntykiveen.

Jos valituksesi koskee seuran toimivaa johtoa, ole yhteydessä seuran puheenjohtajaan.

Jos haluat jutella luottamuksellisesti kohtaamastasi epäasiallisesta käyttäytymisestä seuramme ulkopuoliselle ihmiselle, ota yhteyttä Väestöliiton Et ole yksin -palveluun.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

 • HIFK Gymnastics järjestää ohjattua toimintaa monille eri-ikäisille ja eri tavoittein harrastaville voimistelijoille. Toimintaan voi tulla mukaan riippumatta sukupuolesta, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä ominaisuudesta.
 • Seuran yhtenäinen toimintalinja takaa mahdollisimman laadukkaan harrastuksen kaikille.

Dopingin ja kilpailumanipulaation vastainen toiminta

Hyvä hallinto

 • Seuran hallitus johtaa vastuullisuustyötä ja kouluttautuu.
 • Toiminnassa noudatetaan yhdistyslakia.
 • Hallituksen päätökset kirjataan pöytäkirjaan.
 • Seuran säännöt pidetään ajan tasalla.
 • Kaikilla työntekijöillä on työsopimus.
 • Seuran tiedot yhdistysrekisterissä ovat ajan tasalla.
 • Toiminnanjohtaja vastaa vastuullisuusasioista ja esittelee ne hallitukselle.

Ympäristöystävällisyys

 • Suosimme kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikennettä, kimppakyytejä ja etäkokouksia.
 • Suosittelemme voimistelutarvikkeiden kierrättämistä seuran Facebook-kirppiksellä ja eri tapahtumissa.
 • Pyrimme toimimaan sähköisesti (ns. paperiton toimisto).

Hyödyllisiä linkkejä